ย้อนกลับ

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด กระบี่


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

ณัฐฐาวารีน้ำพุร้อน
09.00 - 16.00
อ.เหนือคลอง

ถนนคนเดิน
18.00 - 22.00 น.
อ.เมืองกระบี่

ถ้ำลอดและถ้ำผีหัวโต
08.00-18.00 น.
อ.อ่าวลึก

น้ำตกหินเพิง
08.00 - 18.00 น.
อ.คลองท่อม

ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำ
08.00 - 16.30น.
อ.เมืองกระบี่

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม
09.00 –16.30 น. ยกเว
อ.คลองท่อม

น้ำตกร้อนคลองท่อม
08.30 -18.00 น. ค่าเ
อ.คลองท่อม

ทะเลแหวก
08.00 - 18.00 น.
อ.เมืองกระบี่

สระมรกต
09.00 - 17.00 น.
อ.คลองท่อม