สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด กระบี่


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

09.00 –16.30 น. ยกเว้นวันพุธ

น้ำตกร้อนคลองท่อม

08.30 -18.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างชาติ 90 บาท

ทะเลแหวก

08.00 - 18.00 น.

สระมรกต

09.00 - 17.00 น.