สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด ตรัง


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำเลเขากอบ
ต.เขากอบ
อ.ห้วยยอด

น้ำตกลำปลอก
ต.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน

น้ำตกสายรุ้ง
ต.นาชุมเห็ด
อ.ย่านตาขาว

น้ำตกโตนตก
ต.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน

ถนนคนเดิน สถานีรถไฟตรัง
ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง