ย้อนกลับ

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด ตรัง


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำเขาช้างหาย
06.00 - 17.00 น.
อ.นาโยง

ถ้ำเลเขากอบ
08.00 - 18.00 น.
อ.ห้วยยอด

น้ำตกลำปลอก
07.00 - 19.30 น.
อ.ปะเหลียน

น้ำตกสายรุ้ง
06.00 - 18.00 น.
อ.ย่านตาขาว

น้ำตกโตนตก
08.00 - 17.00 น.
อ.ปะเหลียน

บ่อน้ำร้อนกันตัง
เปิดตลอด 24 ช.ม.
อ.กันตัง