หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัด นครศรีธรรมราช


แนะนำ / Highlight

วัดพระมหาธาตุวร...
ต.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

เจดีย์ยักษ์ สวน...
ต.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศร...
ต.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ทะเลหมอกกรุงชิง...
ต.กรุงชิง
อ.นบพิตำ

ถ้ำเขาวังทอง...
ต.ควนทอง
อ.ขนอม

น้ำตกกรุงชิง...
ต.กรุงชิง
อ.นบพิตำ

น้ำตกท่าแพ...
ต.ช้างกลาง
อ.ช้างกลาง

ชายทะเลปากพนังแ...
ต.ตะลุมพุก
อ.ปากพนัง

บ้านคีรีวง...
ต.กำโลน
อ.ลานสกา

บ้านหนังตะลุงสุ...
ต.เมืองนครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีธรรมราช