หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัด นครศรีธรรมราช


แนะนำ / Highlight

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ต.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน
ต.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
ต.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ทะเลหมอกกรุงชิง
ต.กรุงชิง
อ.นบพิตำ

ถ้ำเขาวังทอง
ต.ควนทอง
อ.ขนอม

น้ำตกกรุงชิง
ต.กรุงชิง
อ.นบพิตำ

น้ำตกท่าแพ
ต.ช้างกลาง
อ.ช้างกลาง

บ้านคีรีวง
ต.กำโลน
อ.ลานสกา

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
ต.เมืองนครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีธรรมราช