ย้อนกลับ

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด นครศรีธรรมราช


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
08.00 - 16.30น.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน
เปิดตลอดวัน
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
เปิดตลอด 24 ช.ม.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ทะเลหมอกกรุงชิง
05.00 - 21.00 น.
อ.นบพิตำ

ถ้ำเขาวังทอง
08.30 - 17.00 น.
อ.ขนอม

น้ำตกกรุงชิง
08.30 - 16.30น.
อ.นบพิตำ

น้ำตกท่าแพ
08.30 - 16.30 น.
อ.ช้างกลาง