ย้อนกลับ

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด ปัตตานี


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

มัสยิดกลางปัตตานี
08.00 - 18.00 น.
อ.เมืองปัตตานี

วังยะหริ่ง
09.00 - 16.00 น.
อ.ยะหริ่ง

ศาลหลักเมืองปัตตานี
08.00 - 16.00 น.
อ.เมืองปัตตานี

หาดวาสุกรี
เปิดตลอด 24 ช.ม.
อ.สายบุรี