หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัด ปัตตานี


แนะนำ / Highlight

มัสยิดกลางปัตตา...
ต.
อ.เมืองปัตตานี

วังยะหริ่ง...
ต.
อ.ยะหริ่ง

วัดราษฎร์บูรณะ ...
ต.
อ.โคกโพธิ์

ศาลหลักเมืองปัต...
ต.
อ.เมืองปัตตานี

ศาลเจ้าแม่ลิ้มก...
ต.
อ.เมืองปัตตานี

หาดวาสุกรี...
ต.
อ.สายบุรี