ย้อนกลับ

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด พัทลุง


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำสุมโน
08.00 - 16.00น.
อ.ศรีนครินทร์

น้ำตกไพรวัลย์
08.00 - 17.00 น.
อ.กงหรา