หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัด พัทลุง


แนะนำ / Highlight

ถ้ำสุมโน...
ต.บ้านนา
อ.ศรีนครินทร์

น้ำตกหม่อมจุ้ย ...
ต.คลองใหญ่
อ.ตะโหมด

น้ำตกไพรวัลย์...
ต.คลองเฉลิม
อ.กงหรา

บ่อน้ำร้อน ธารน...
ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน

วังเจ้าเมืองพัท...
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

วัดคูหาสวรรค์...
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

นาโปแก...
ต.มะกอกเหนือ
อ.ควนขนุน

วัดถ้ำพระ...
ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน

เขาอกทะลุ...
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

เขตห้ามล่าสัตว์...
ต.ทะเลน้อย
อ.ควนขนุน

แก่งน้ำหูแร่...
ต.ท่ามะเดื่อ
อ.บางแก้ว

แหลมจองถนน...
ต.จองถนน
อ.เขาชัยสน

โครงการฟาร์มตัว...
ต.นาปะขอ
อ.บางแก้ว

วัดวัง...
ต.ลำปำ
อ.เมืองพัทลุง

วัดเขียนบางแก้ว...
ต.จองถนน
อ.เขาชัยสน

ศูนย์รวมหัตถกรร...
ต.ชัยบุรี
อ.เมืองพัทลุง

ศูนย์ศิลปหัตกรร...
ต.ท่ามะเดื่อ
อ.บางแก้ว

สวนพฤกษศาสตร์พั...
ต.นางตุง
อ.ควนขนุน

สะพานเอกชัย หรื...
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

หมู่เกาะสี่ เกา...
ต.เกาะหมาก
อ.ปากพะยูน

หาดแสนสุขลำปำ...
ต.ลำปำ
อ.เมืองพัทลุง

อุทยานแห่งชาติเ...
ต.เขาปู่
อ.ศรีบรรพต

หอศิลป์หนังตะลุ...
ต.ท่ามิหรำ
อ.เมืองพัทลุง

หอโพนมงคล...
ต.-
อ.เมืองพัทลุง

อนุสาวรีย์พระยา...
ต.ท่ามิหรำ
อ.เมืองพัทลุง

ท่องเที่ยวเกษตร...
ต.หนองธง
อ.ป่าบอน

พระพุทธนิรโรคัน...
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

วัดบ้านสวน...
ต.มะกอกเหนือ
อ.ควนขนุน

ป่าไผ่สร้างสุข ...
ต.ควนขนุน
อ.ควนขนุน

วัดป่าขอม...
ต.ลำปำ
อ.เมืองพัทลุง