ย้อนกลับ

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด ภูเก็ต


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

จุดชมวิวกะตะกะรน
06.00 - 18.00 น.
อ.เมืองภูเก็ต

จุดชมวิวสะพานสารสิน
เปิดตลอด 24 ช.ม.
อ.ถลาง

บ้านชินประชา
08.00 - 16.00น.
อ.เมืองภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
09.00 - 17.00 น.
อ.เมืองภูเก็ต