ย้อนกลับ

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัด ยะลา


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกธารโต
09.00 - 17.00 น.
อ.บันนังสตา

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
เปิดตลอด 24 ช.ม.
อ.เบตง‎

เขื่อนบางลาง
เปิดตลอด 24 ช.ม.
อ.บันนังสตา

อุโมงค์ปิยะมิตร
08.00 - 16.00น.
อ.เบตง‎