น้ำตกซีโป

น้ำตกซีโป
“อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป” เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ ของจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงตัวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ มี “ยอดเขาแมะแต” ยอดเขาที่สูงสุดภายในอุทยาน และเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกซีโป นำ้ตกไอร์ซือดอ และ น้ำตกยากาบองอ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่น พักผ่อนหย่อนใจ กันเป็นจำนวนมาก
“น้ำตกซีโป” ถือว่าได้เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่จะมาชมความสวยงามของน้ำตกขนาดใหญ่ 7 ชั้น ความสวยงามชองชั้นที่ 7 ที่มีความสวยงามตราตรึงสายตาของนักท่องเที่ยวก กับสายน้ำที่แผ่กว้างสวยงามอาบเต็มหน้าผาสูง ลงสู่แอ่งน้ำ สามารถลงเล่นน้ำได้ ให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่น้ำ ผ่อนคลาย กันเพลิน ๆ ในวันพักผ่อน โดยมีธรรมชาติรอบล้อม
สถานที่น่าสนใจ :-
น้ำตกซีโปเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 7 ชั้น ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด สายน้ำแผ่กว้างสวยงามอาบเต็มหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกซีโปเป็นต้นน้ำของลำห้วยที่ชาวบ้านนำไปใช้ปลูกลองกองรสดี น้ำตกชั้นแรกอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีแอ่งน้ำกว้างที่เกิดจากการสร้างฝายกั้นน้ำ จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีทางเดินขึ้นสู่น้ำตกชั้นต่างๆ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป มีเนื้อที่ประมาณ 180,518 ไร่ หรือ 288.83 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในท้องที่ตำบลดุซงญอ ตำบลกาลิซา ตำบลเฉลิม ตำบลมะรือโบตก ตำบลตะมะยูง ตำบลซากอ ตำบลศรีบรรพต ตำบลเชิงคีรี อำเภอจะนะ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงตัวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ มียอดเขาแมะแต เป็นยอดเขาสูงสุดของอุทยานฯ สภาพป่าไม้ในพื้นที่ยังอุดมสมภูรณ์อยู่มากส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น

จุดเด่น : อุทยานแห่งชาตน้ำตกซีโป” ชมความสวยงามของสายน้ำตกกลางหุบเขา และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ฤดูท่องเที่ยว : มกราคม- เมษายน

เวลา ให้บริการ : 06.00 - 18.00 น.

ที่ตั้ง

หมู่ 3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : 081-957-2109

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากอำเภอระแงะ ผ่านตลาดตันหยงมัสไปตามถนนโยธาธิการสายอำเภอระแงะ-ซากอ ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อตามถนน รพช.สายทาเนาะบาลูกา ผ่านหมู่บ้านบละแต บ้านบาตุบือซา บ้านปาเซ เข้าสู่หมู่บ้านซีโป รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร จากหมู่บ้านซีโปเดินทางตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
ย้อนกลับ