กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านชุมพอ

ผลิตภัณฑ์ “หมุกมังคุด” เป็นของใช้ในครัวเรือนที่มีมาแล้วนับร้อยปี ก่อนสมัยคุณปู่ คุณย่าเพราะคุณย่าได้ผลิตออกขายเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวมาแล้วนับเป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรสืบทอดให้คงอยู่คู่หมู่บ้านเราต่อไป และเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ คือเมื่อปี พ.ศ. 2529 คุณย่าเคยเข้าเฝ้าถวายผลิตภัณฑ์แด่ สมเด็จพระบรมราชินีนารถ พระองค์ทรงดำรัสว่า “ทำเองหรือ สวยมาก” ครั้งต่อมา เมื่อพระองค์ทรงเสด็จประทับที่จังหวัดยะลาในปีพ.ศ. 2531 ท่านทรงรับสั่งให้คุณย่าเข้าเฝ้าอีกครั้ง และทรง ดำรัสว่า “ยังทำอยู่อีกหรือไม่”คุณย่าเรียนพระองค์ว่า “ยังคงทำอยู่เพคะ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 คุณย่าได้เสียชีวิตลง ลูกหลานได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาจากคุณย่า และดำเนินจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น ตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านชุมพอ”สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ “หมุกมังคุด” มีลักษณะคล้ายๆ กับผลมังคุด มีฐานด้านล่างก้นปุ่มเป็นร่อง ๆ และมีลายบริเวณรอบ ๆลูกคล้ายกับเอาดอกไม้มาติดไว้ให้เป็นแถวเรียงรอบตัวและกลางก้นผลิตภัณฑ์ เป็นรูปดอกจันทร์ บนฝาครอบมีกระจุกขึ้นมาสวยงามมาก ปริมาณการผลิตและราคา กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ : หมุกมังคุด

แนะนำ : หมุกมังคุด

ที่ตั้ง

ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 086 956 3360

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

     เว็ปไซต์     


ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ