กลุ่มขนมปั้นสิบแม่นงเยาว์

ขนมปั้นสิบแต่เดิมเป็นขนมที่ทำรับประทานกันอยู่ในวัง ต่อมาภายหลังได้แพร่หลายสู่ภายนอก และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ขนมปั้นสิบได้รับการปรับปรุงไส้ เนื้อแป้งที่กรอบนอกนุ่มใน รสชาติกลมกล่อมจากไส้ปลา ที่ทำจากเนื้อปลาสดผสมกับเครื่องปรุงชั้นดี ความสดใหม่ของขนม จึงรับประทานได้อร่อย เก็บไว้ได้นานและเหมาะสำหรับเป็นของฝาก

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์ รสชาติของผลิตภัณฑ์ จะประกอบด้วยสองส่วนที่เข้ากันอย่างลงตัว กล่าวคือ ส่วนที่เป็นเนื้อแป้งด้านนอก จะกรอบ ส่วนของไส้ซึ่งทำจากเนื้อปลาที่คัดคุณภาพ ผสมกับเครื่องปรุงชั้นเยี่ยม จะมีความกลมกล่อม เหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างและของฝาก

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ เข้ารับการจัดระดับผลิตภัณฑ์ประเภท 4 ดาว จากการคัดสรร ตามโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี 2550
สถานที่ผลิต 9/2 หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ความสัมพันธ์กับชุมชน วัตถุดิบที่ใช้ส่วนหนึ่งซื้อจากคนในพื้นที่ บางส่วนซื้อภายในจังหวัด แรงงานทั้งหมดใช้แรงงานจากคนในชุมชน เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแบ่งงานกันทำโดยที่ส่วนหนึ่งจะทำหน้าที

ผลิตภัณฑ์ : ขนมปั้นสิบ

แนะนำ : ขนมปั้นสิบ

ที่ตั้ง

ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 081 969 2519

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

     เว็ปไซต์     


ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ