ผ้าทอมือเกาะยอ กลุ่มร่มไทร

ผ้าทอเกาะยอ หรือผ้าเกาะยอ เป็นผ้าทอพื้นเมืองของตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีมานานย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยคนที่อพยพมาในช่วงแรกซึ่งมีเชื้อสายจีนเป็นผู้นำอาชีพการทอผ้ามาสอนชาวบ้านในบริเวณนั้น ระยะแรกใช้วิธีการทอด้วยกี่มือที่มีโครงสร้างเป็นไม้ไผ่ และใช้ ตรนแทนลูกกระสวย ลักษณะของผ้าทอที่ได้ยังเป็นผ้าพื้นเรียบๆ ไม่มีลวดลาย เนื่องจากทอใช้กันในครัวเรือนหรือเพื่อแจกจ่ายให้ญาติมิตร จนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ วัฒนธรรมการทอผ้าถูกถ่ายทอดเข้ามาทำให้รูปแบบการทอผ้าเปลี่ยนไปเป็นแบบยกดอกชนิดต่างๆ ซึ่งลายที่พบในปัจจุบันมีทั้งแบบโบราณและแบบประยุกต์ อาทิ ลาย ๒ ตะกอ เช่น ลายตะเคียะ ลาย ๔ ตะกอ เช่น ลายราชวัตถ์ ลายแมงคา ลายลูกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายลูกโซ่ ลายหก ลาย ๖ ตะกอ เช่น ลายโกเถี้ยม ลายดอกรัก ลายเกล็ดลิ่น ลาย ๘ ตะกอ เช่น ลายผกากรอง ลายข้าวหลามตัด เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก

แนะนำ : ของที่ระลึกผ้าเกาะยอ

ที่ตั้ง

53/1 หมู่ 5 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 089 6589529

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

     เว็ปไซต์     


ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ