กล้วยไข่กรอบแก้ว

วิสาหกิจชุมชนป่าเขียวก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2530 โดยชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือ กรีดยางพารา และปลูกกล้วยแซมไว้ในร่องยาง มีทั้งกล้วยไข่และกล้วยน้ำว้า ช่วงบ่ายหลังจากกรีดยางแล้ว จะมีเวลาว่างจึงมีแนวคิดอยากหารายได้เสริม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ทำการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยฉาบม้วน วิสาหกิจชุมป่าเขียว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ จากกล้วยฉาบม้วนมาเป็นกล้วยไข่กรอบแก้ว ปรับเปลี่ยนการบริหารงาน พัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆ กัน ในปี พ.ศ. 2546 ก็ได้รับ มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มสช.และ มาตรฐานฮาลาลตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2548 ได้จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว” และได้รับแลกเป็นสินค้าOTOP เช่น กล้วย แปรรูปเป็นกล้วยไข่กรอบแก้ว 4 รส รสหวาน เค็ม ปาปริกา และบาร์บิคิว ลูกหยี 4 แบบ 2 ชนิด ลูกหยีกวน และลูกหยีเคลือบ ชนิดไม่มีเมล็ดและมีเมล็ด

ผลิตภัณฑ์ : กล้วยไข่กรอบแก้ว และ ลูกหยีสามรส

แนะนำ :

ที่ตั้ง

104 หมู่ที่ 3 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 062921923, 074 605659

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

     เว็ปไซต์     


ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง
ย้อนกลับ