Local Edition

Local Edition
ร้านกึ่งผับ/ร้านเหล้า/บาร์

เมนูแนะนำ : Orange Cream Brulee t

ที่ตั้ง

20 ถนนราษฎร์ยินดี ซอย6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 092 081 1300

เวลา ให้บริการ : อังคาร - อาทิตย์ 18:00 - 23:59 น.

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

     เว็ปไซต์     


ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ ภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ จ.สงขลา
ย้อนกลับ