หรือ  

ที่พัก โรงแรม รีสอร์ทกรีนแฮปปี้โฮมสเตย์
ต.ดอนทราย
อ.ควนขนุน

หัตถกรรมกระจูดวรรณี
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

ชานไม้ ชายเล
ต. พนางตุง
อ.ควนขนุน

ศิวา รอยัล โฮเตล
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

เดอะ เซ็นทริส พัทลุง
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

ริมเล ปาร์ค รีสอร์ท
ต.ลำปำ
อ.เมืองพัทลุง

ซิตี้ปาร์ค พัทลุง
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

ศรีปากประ
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

Ticket to Childhood Camping
ต.หานโพธิ์
อ.เขาชัยสน

เลน้อยบุรี
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

เมอร์เดอลอง
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

หาดทองรีสอร์ท
ต.ต.ฝาละมี
อ.ปากพะยูน

ชัยคณาธานี
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

สายคลองสองเล รีสอร์ท
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

ศิวา รอยัล โฮเตล
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

เม้าเท้นวิว เก็สเฮ้าท์
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

กรีนแฮปปี้โฮมสเตย์
ต.ดอนทราย
อ.เมืองพัทลุง

โอโซนรีสอร์ต
ต.ควนขนุน
อ.เขาชัยสน

โรงแรมฮอลิเดย์
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

บ้านแสงเทียน รีสอร์ท
ต.ปากพะยูน
อ.เมืองพัทลุง

โรงแรมตะวันฉาย
ต.ท่าแค่
อ.เมืองพัทลุง

ชวนชมรีสอร์ท
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

ทรีอินทาวน์
ต.เขาเจียก
อ.เมืองพัทลุง

เขาชัน รีสอร์ต
ต.เกาะหมาก
อ.ปากพะยูน

สานฝัน รีสอร์ท
ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน

โรงแรมหอฟ้า
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

Water Toom Toom Villa
ต.คลองทรายขาว
อ.กงหรา

ศิลป์ทำ โฮมสเตย์
ต.ชุมพล
อ.ศรีนครินทร์

คีรีธาราโฮมสเตย์
ต.กงหรา
อ.กงหรา

เดอะ รูม พัทลุง
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

บ้านต้นลำพู ปากประ
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

โทนี่วิลเลจ
ต.ปรางหมู่
อ.เมืองพัทลุง

เซฟเฮาส์พัทลุง รีสอร์ท
ต.เขาเจียก
อ.เมืองพัทลุง

ระเบียงนํ้ารีสร์อท
ต.โคกสัก
อ.บางแก้ว

อนันตา รีสอร์ท
ต.โคกสัก
อ.บางแก้ว

ล่องแก่งวังวาดี พัทลุง
ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

บ้านพักสวนแก้ว ทะเลน้อย
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

อารียา พาร์ค
ต.ดอนทราย
อ.ควนขนุน

มายการ์เด้น รีสอร์ท
ต.โคกสัก
อ.บางแก้ว

ล่องแก่งชมดาว
ต. ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

โรงแรมเอส.เค.พาร์ค
ต.ป่าพะยอม
อ.ป่าพะยอม

ภูตะวันรีสอร์ท
ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน

แกรนด์ พีแอล วิลล์
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

วีอาร์ แมนชั่น พัทลุง
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

บ้านนายรีสอร์ท
ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

ล้านบัวรีสอร์ท
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

ร้อยทอง รีสอร์ท
ต.แพรกหา
อ.ควนขนุน

Lenoi Buri
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

ล่องแก่งหนานหินงาม
ต. ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

MY RESORT BY LARN TA CHU
ต.ดอนทราย
อ.ควนขนุน

บ้านพักชมจันทร์
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

ล่องแก่งหนานพัทลุง&โฮมสเตย์
ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

แพรกหัวเต่า
ต.คลองทรายขาว
อ.กงหรา

ทะเลน้อยรีสอร์ท
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

Ticha Place B&B ทิชาเพลส
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

บ้านพักธาราริน
ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

บ้านเคียงน้ำ รีสอร์ท
ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

บ้านพักทวีสุข
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

ล่องแก่งวังชมพู่
ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

ณ.ตะลุงรีสอร์ท
ต.ชะมวง
อ.ควนขนุน

ป่าพะยอมรีสอร์ท พัทุลง
ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม

เลเดอบัว รีสอร์ท
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน