หรือ  

รถเช่า รถรับจ้างพัทลุงรถเช่า
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

รถเช่าพัทลุง
ต.เขาเจียก
อ.เมืองพัทลุง

รถตู้บายพาส พัทลุง
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

สมใจรถเช่าพัทลุง
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

รถเช่าพัทลุง ดีบี คาร์เร้นท์
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง