หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวประติมากรรมสึนามิ
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

ถนนคนเดินกระบี่
ต.ปากน้ำ
อ.เมืองกระบี่

อ่าวท่าเลน
ต.เขาทอง
อ.เมืองกระบี่

เกาะไหง
ต.เกาะลันตาใหญ่
อ.เกาะลันตา

เกาะปอดะนอก
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

หาดถ้ำพระนาง
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

เกาะลันตา
ต.เกาะกลาง
อ.เกาะลันตา

อ่าวไรเลย์
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

เกาะพีพีเล
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

อ่าวต้นไทร
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

อ่าวปิเละ
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

ถ้ำไวกิ้ง
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

เกาะไผ่
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

เกาะรอก
ต.เกาะลิบง
อ.เกาะลันตา

เกาะห้อง
ต.อ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึก

เกาะผักเบี้ย
ต.หนองทะเล
อ.อ่าวลึก

สุสานหอย
ต.ไสไทย
อ.เมืองกระบี่

อุทยาน ธารโบกขรณี
ต.อ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึก

ถ้ำคลัง
ต.อ่าวลึกน้อย
อ.อ่าวลึก

ชุมชนโต๊ะบาหลิว
ต.ศาลาด่าน
อ.เกาะลันตา

ณัฐฐาวารีน้ำพุร้อน
ต.โคกยาง
อ.เหนือคลอง

วัดถ้ำเสือ
ต.กระบี่น้อย
อ.เมืองกระบี่

น้ำตกร้อนคลองท่อม
ต.คลองท่อมเหนือ
อ.คลองท่อม

ทะเลแหวก
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

เกาะเหลาลาดิง
ต.หนองทะเล
อ.เมืองกระบี่

เกาะพีพี
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

เกาะพีพีดอน
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

อ่าวมาหยา
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

อ่าวโล๊ะซามะ
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

อุทยานหาดนพรัตน์ธารา
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

อ่าวโละดาลัม
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

อ่าวลิง
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

หาดยาว
ต.ตลิ่งชัน
อ.เหนือคลอง

อ่าวนาง
ต.อ่าวนาง
อ.เมืองกระบี่

เกาะกลาง
ต.คลองประสงค์
อ.เมืองกระบี่

เกาะเหลาลาดิง
ต.หนองทะเล
อ.อ่าวลึก

เกาะจำ
ต.เกาะศรีบอยา
อ.เหนือคลอง

คลองสระแก้ว
ต.เขาทอง
อ.เมืองกระบี่

สระมรกต
ต.คลองท่อมเหนือ
อ.คลองท่อม

ถนนคนเดิน
ต.ปากน้ำ
อ.เมืองกระบี่

ถ้ำลอดและถ้ำผีหัวโต
ต.อ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึก

น้ำตกหินเพิง
ต.คลองพน
อ.คลองท่อม

ป่าพรุท่าปอม
ต.เขาคราม
อ.เมืองกระบี่

พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม
ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม