หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวหมู่เกาะง่าม
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

หาดตะวันฉาย
ต.ละแม
อ.ละแม

หาดถ้ำธง
ต.ปากคลอง
อ.ปะทิว

อ่าวทุ่งมหา
ต.ปากคลอง
อ.ปะทิว

บ้านอ่าวคราม
ต.ด่านสวี
อ.สวี

สวนสาธารณะพระศรีนครินทร์
ต.ต.ท่ามะพลา
อ.หลังสวน

เกาะกุลา
ต.สวี
อ.สวี

เกาะหลักแรด
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

เกาะลังกาจิว
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

เกาะมะพร้าว
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

จุดชมวิวเขาดินสอ
ต.บางสน
อ.ปะทิว

อ่าวทุ่งทราย
ต.ปากคลอง
อ.ปะทิว

Eco-Logic & บ้านดินแดง
ต.ปากทรง
อ.พะโต๊ะ

วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
ต.หงส์เจริญ
อ.ท่าแซะ

วัดถ้ำเขาพลู
ต.ชุมโค
อ.ปะทิว

ศาลพ่อตาหินช้าง
ต.สลุย
อ.ท่าแซะ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

เกาะเตียบ
ต.ปากคลอง
อ.ปะทิว

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

หาดทุ่งวัวแล่น
ต.สะพลี
อ.ปะทิว

ปากน้ำตะโก
ต.คลองปากน้ำตะโก
อ.ทุ่งตะโก

เกาะพิทักษ์
ต.บางน้ำจืด
อ.หลังสวน

เกาะรางบรรทัด
ต.ปากตะโก
อ.ทุ่งตะโก

จุดชมวิวเขาออง
ต.หาดยาย
อ.หลังสวน

น้ำตกโพธิ์สาลี
ต.วิสัยใต้
อ.สวี

น้ำตกจำปูน
ต.ทุ่งคาวัด
อ.ละแม

ศาลพ่อตาเขาม่วง
ต.วังตะกอ
อ.หลังสวน

ล่องแพพะโต๊ะ
ต.ปากทรง
อ.พะโต๊ะ

วัดเทพเจริญ
ต.ท่าข้าม
อ.ท่าแซะ

เกาะจระเข้
ต.สะพลี
อ.ปะทิว

อ่าวยายไอ๋
ต.ชุมโค
อ.ปะทิว

หัวเขาถ่าน
ต.ท่าหิน
อ.สวี

หาดคอเขา
ต.นาพญา
อ.หลังสวน

น้ำตกเหวโหลม
ต.ปากทรง
อ.พะโต๊ะ

วัดประเดิม
ต.ตากแดด
อ.เมืองชุมพร

หาดทรายรี
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

สวนนายดำ
ต.ตะโก
อ.ทุ่งตะโก

อ่าวทุ่งซาง
ต.ชุมโค
อ.ปะทิว

หาดบ่อเมา
ต.ชุมโค
อ.ปะทิว

เขามัทรี
ต.ปากน้ำชุมพร
อ.เมืองชุมพร

เกาะแกลบ
ต.ด่านสวี
อ.สวี

ปากน้ำชุมพร
ต.ปากน้ำ
อ.เมืองชุมพร

เกาะมัตตรา
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

เขาเจ้าเมือง
ต.หาดทรายรี
อ.เมืองชุมพร

หาดอรุโณทัย
ต.ปากตะโก
อ.ทุ่งตะโก

ล่องแก่งละแม
ต.ทุ่งคาวัด
อ.ละแม

ถ้ำเขาเกรียบ
ต.
อ.หลังสวน

พระธาตุสวี
ต.สวี
อ.สวี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร
ต.นาชะอัง
อ.เมืองชุมพร

วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
ต.หงส์เจริญ
อ.ท่าแซะ