หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยว



วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ต.
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

พระเจดีย์ยักษ์
ต.คลัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
ต.คลัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ทะเลหมอกกรุงชิง
ต.กรุงชิง
อ.นบพิตำ

ถ้ำเขาวังทอง
ต.ควนทอง
อ.ขนอม

น้ำตกกรุงชิง
ต.กรุงชิง
อ.นบพิตำ

น้ำตกท่าแพ
ต.ช้างกลาง
อ.ช้างกลาง

น้ำตกพรหมโลก
ต.บ้านเกาะ
อ.พรหมคีรี

โบราณสถานตุมปัง
ต.ไทยบุรี
อ.ท่าศาลา

ศาลหลักเมือง
ต.คลัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

บ้านคีรีวง
ต.กำโลน
อ.ลานสกา

บ้านหนังตะลุงสุชาติ
ต.เมืองนครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

พระตำหนักเมืองนคร
ต.ทอนหงส์
อ.พรหมคีรี

ล่องแพบ้านวังหอน
ต.วังอ่าง
อ.ชะอวด

ศูนย์วิปัสนาธรรมโปราโณ
ต.เขาแก้ว
อ.ลานสกา

น้ำตกคลองจัง
ต.นาบอน
อ.นาบอน

วัดเขาพระทอง
ต.เขาพระทอง
อ.ชะอวด

แหลมประทับ
ต.ควนทอง
อ.ขนอม

กังหันลมปากพนัง
ต.บางพระ
อ.ปากพนัง

เกาะนุ้ยนอก
ต.ท้องเนียน
อ.ขนอม

บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
ต. ในเมือง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

หอพระอิศวร หอพระนารายณ์
ต.ในเมือง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

วัดธาตุน้อย
ต.หลักช้าง กิ่ง
อ.ช้างกลาง

กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก
ต.ในเมือง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตลาดย้อนยุคปากพนัง
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก
อ.ปากพนัง

ตลาด 100 ปี ปากพนัง
ต. บางพระ
อ.ปากพนัง

หาดขนอม
ต.ขนอม
อ.ขนอม

เขาพลายดำ
ต.ทุ่งใส
อ.สิชล

จุดชมวิวเขาธง
ต.เขาแก้ว
อ.ลานสกา

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ต.เขาแก้ว
อ.ลานสกา

แกรนด์แคนย่อน ขนอม
ต.ควนทอง
อ.ขนอม

โฉ สวนน้ำธรรมชาติ
ต.ควนทอง
อ.ขนอม

ไร่เกษมสุข
ต.ปริก
อ.ทุ่งใหญ่