หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวชายหาดนราทัศน์
ต.บางนาค
อ.เมืองนราธิวาส

ด่านสุไหงโก-ลก
ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองนราธิวาส

พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
ต.ลำภู
อ.เมืองนราธิวาส

มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น
ต.ลุโบะสาวอ
อ.บาเจาะ

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว– เขาตันหยง
ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองนราธิวาส

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
ต.สุไหงโกลก
อ.สุไหงโก-ลก

ป่าพรุสิรินธร
ต.สุไหงปาดี
อ.สุไหงโก-ลก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ต. 95 หมู่ 6 ตำบลกะลุว
อ.เมืองนราธิวาส

พุทธมณฑลนราธิวาส
ต.ลำภู
อ.เมืองนราธิวาส

น้ำตกซีโป
ต.เฉลิม
อ.ระแงะ

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองนราธิวาส

หาดนราทัศน์
ต. บางนาค
อ.เมืองนราธิวาส

ทะเลหมอกสุคิริน
ต.ภูเขาทอง
อ.สุคิริน

ตลาดตาบา
ต.เจ๊ะเห
อ.ตากใบ

น้ําตกปาโจ
ต.บาเจาะ
อ.เมืองนราธิวาส

วัดโก-ลก เทพวิมล
ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก