หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวมัสยิดกลางปัตตานี
ต.อาเนาะรู
อ.เมืองปัตตานี

วังยะหริ่ง
ต.ยามู
อ.ยะหริ่ง

วัดช้างให้
ต.ควนโนรี
อ.โคกโพธิ์

ศาลหลักเมืองปัตตานี
ต.สะบารัง
อ.เมืองปัตตานี

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ต.อาเนาะรู
อ.เมืองปัตตานี

หาดวาสุกรี
ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี

น้ำตกทรายขาว
ต.ทรายขาว
อ.โคกโพธิ์

บ้านปะเสยะวอ
ต.ตำบล ปะเสยะวอ
อ.สายบุรี

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว
ต. อาเนาะรู
อ.เมืองปัตตานี

หาดตะโละกาโปร์
ต.ตะโละกาโปร์ อำเภอ ยะ
อ.เมืองปัตตานี

Skywalk ปัตตานี
ต.รูสะมิแล
อ.เมืองปัตตานี

หาดปะนาเระ
ต.ปะนาเระ
อ.เมืองปัตตานี