หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลเขาหลัก
ต.ท้ายช้าง
อ.เมืองพังงา

ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย
ต.ทุ่งมะพร้าว
อ.ท้ายเหมือง

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ต.เกาะปันหยี
อ.เมืองพังงา

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา
ต.ท้ายช้าง
อ.เมืองพังงา

เกาะผ้า
ต.เกาะคอเขา
อ.ตะกั่วป่า

หมู่บ้านบางพัฒน์
ต.บางเตย
อ.เมืองพังงา

เขาไข่นุ้ย
ต.ทุ่งมะพร้าว
อ.ท้ายเหมือง

คลองสังเน่ห์
ต.บางนายสี
อ.ตะกั่วป่า

จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี
ต.คลองเคียน
อ.ตะกั่วทุ่ง

ทะเลแหวกแนวสันหลังมังกร
ต.เกาะยาวน้อย
อ.เกาะยาว

ธารมรกต
ต.คุระ
อ.คุระบุรี

ภูตาจอ
ต.เหล
อ.กะปง

สะพานเหล็กโคกขนุน
ต.บางนายสี
อ.ตะกั่วป่า

เกาะคอเขา
ต. เกาะคอเขา
อ.ตะกั่วป่า

วัดท่าไทร
ต.นาเตย
อ.ท้ายเหมือง

Tree Cups Phang Nga Coffee
ต.กระโสม
อ.ตะกั่วทุ่ง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ต.เกาะพระทอง
อ.คุระบุรี

เขาตะปู เขาพิงกัน
ต.กะไหล
อ.เมืองพังงา

หาดเขาปิหลาย
ต.โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุ่ง

สปาโคลนร้อนคลองมะรุ่ย
ต.มะรุ่ย
อ.ทับปุด

พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ
ต.คลองเคียน
อ.ตะกั่วทุ่ง

หาดนาใต้
ต.โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุ่ง

หาดปากวีป
ต.คึกคัก
อ.ตะกั่วป่า

หาดคลองสน
ต.เกาะยาวใหญ่
อ.เกาะยาว

แหลมหาด
ต.เกาะยาวใหญ่
อ.เกาะยาว

หาดคึกคัก
ต.คึกคัก
อ.ตะกั่วป่า

หาดท้ายเหมือง
ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง

หาดป่าทราย
ต.เกาะยาวน้อย
อ.เกาะยาว

เกาะพนัก
ต.กระโสม
อ.ตะกั่วทุ่ง