หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำสุมโน
ต.บ้านนา
อ.ศรีนครินทร์

น้ำตกหม่อมจุ้ย
ต.คลองใหญ่
อ.ตะโหมด

น้ำตกไพรวัลย์
ต.คลองเฉลิม
อ.กงหรา

วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่)
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

วัดคูหาสวรรค์
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

นาโปแก
ต.มะกอกเหนือ
อ.ควนขนุน

วัดถ้ำพระ
ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน

เขาอกทะลุ
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
ต.ทะเลน้อย
อ.ควนขนุน

แก่งน้ำหูแร่
ต.ท่ามะเดื่อ
อ.บางแก้ว

แหลมจองถนน
ต.จองถนน
อ.เขาชัยสน

วัดวัง
ต.ลำปำ
อ.เมืองพัทลุง

วัดเขียนบางแก้ว
ต.จองถนน
อ.เขาชัยสน

หัตถกรรมกะลามะพร้าว
ต.ชัยบุรี
อ.เมืองพัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง
ต.นางตุง
อ.ควนขนุน

สะพานเอกชัย
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

หมู่เกาะสี่ เกาะห้า
ต.เกาะหมาก
อ.ปากพะยูน

หาดแสนสุขลำปำ
ต.ลำปำ
อ.เมืองพัทลุง

หอศิลป์หนังตะลุง
ต.ท่ามิหรำ
อ.เมืองพัทลุง

หอโพนมงคล
ต.เทศบาลเมืองพัทลุง
อ.เมืองพัทลุง

อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย)
ต.ท่ามิหรำ
อ.เมืองพัทลุง

สวนสละลุงถัน
ต.หนองธง
อ.ป่าบอน

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง

วัดบ้านสวน
ต.มะกอกเหนือ
อ.ควนขนุน

วัดป่าขอม
ต.ลำปำ
อ.เมืองพัทลุง

น้ำตกโตนแพรทอง
ต.ลำสินธ์ุ
อ.ศรีนครินทร์

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
ต.ชัยบุรี
อ.เมืองพัทลุง

ออ-ตาร์ ฟาร์ม
ต.เขาย่า
อ.ศรีบรรพต