หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวกะตะกะรน
ต.กะรน
อ.เมืองภูเก็ต

บ้านชินประชา
ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต

ถนนคนเดินภูเก็ต
ต.รัษฎา
อ.เมืองภูเก็ต

เรือกอจ๊าน
ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต

แหลมพรหมเทพ
ต.ราไวย์
อ.เมืองภูเก็ต

วัดฉลอง
ต.ฉลอง
อ.เมืองภูเก็ต

วัดพระทอง
ต.เทพกระษัตรี
อ.ถลาง

หาดกมลา
ต.กมลา
อ.กะทู้

หาดป่าตอง
ต.ป่าตอง
อ.กะทู้

หาดกะรน
ต.กะรน
อ.เมืองภูเก็ต

หาดกะหลิม
ต.ป่าตอง
อ.กะทู้

หาดกะตะน้อย หาดกะตะใหญ่
ต.กะรน
อ.เมืองภูเก็ต

ภูเก็ตแฟนตาซี
ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต

Splash Jungle
ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง

แหลมกระทิง
ต.กะรน
อ.เมืองภูเก็ต

บ้านตีลังกา
ต.เกาะแก้ว
อ.เมืองภูเก็ต

จุดชมวิวเขารัง
ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต

หาดกะตะ
ต.กะรน
อ.เมืองภูเก็ต

หาดในหาน
ต.ราไวย์
อ.เมืองภูเก็ต

หาดยะนุ้ย
ต.ราไวย์
อ.เมืองภูเก็ต

หาดราไวย์
ต.ราไวย์
อ.เมืองภูเก็ต

หาดพาราไดซ์
ต.ป่าตอง
อ.กะทู้

หาดสุรินทร์
ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง

หาดบางเทา
ต.ป่าตอง
อ.กะทู้

หาดลายัน
ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง

หาดพันซี
ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต

พระพุทธมิ่งมลคลเอกนาคคีรี
ต.กะรน
อ.เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต ทริกอาย มิวเซียม
ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต

Phuket Simon Cabaret
ต.ป่าตอง
อ.กะทู้

Flying Hanuman
ต.กระทู้
อ.กะทู้

เกาะไม้ท่อน
ต.ราไวย์
อ.เมืองภูเก็ต