หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวกำแพงเมืองเก่าสงขลา
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

ด่านปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์
อ.สะเดา

ตลาดกิมหยง
ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

ตลาดน้ำคลองแห
ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

น้ำตกโตนงาช้าง
ต.ฉลุง
อ.หาดใหญ่

หาดสมิหลา
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

ตลาดน้ำคลองแดน
ต.คลองแดน
อ.ระโนด

ตำหนักเขาน้อย
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

บ้านลุงหนังฉิ้น อรมุต
ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร

ด่านนอก
ต.สำนักขาม
อ.สะเดา

บ้านศรัทธา
ต.พะวง
อ.เมืองสงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

มัสยิดกลางสงขลา
ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่

ปางช้างเผือกหาดใหญ่
ต.น้ำน้อย
อ.หาดใหญ่

เกาะยอ
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

ตลาดน้ำคลองแห
ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

เจดีย์สแตนเลส
ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่

อุทยานนกน้ำคูขุด
ต.คูขุด
อ.สทิงพระ

หาดสะกอม
ต.สะกอม
อ.เทพา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

ย่านเมืองเก่าสงขลา
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

สถาบันทักษินคดีศึกษา
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

เขาตังกวน
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

สะพานตินสูลานนท์
ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร

ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ
ต.บ่อยาง
อ.บางกล่ำ

วัดแหลมพ้อ
ต.เกาะยอ
อ.สิงหนคร

หาดชลาทัศน์
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

วัดเขาเก้าแสน
ต.เขารูปช้าง
อ.เมืองสงขลา

หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์
ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่

วัดหาดใหญ่ใน
ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่

ตลาดกิมหยง
ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

เขาคอหงส์
ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

ตลาดกรีนเวย์
ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

น้ำตกโตนงาช้าง
ต.ทุ่งตำเสา
อ.หาดใหญ่

บ้านรำแดง
ต.รำแดง
อ.สิงหนคร

วัดท้ายยอ
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

สวนลุงวี
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

หาดมหาราช สงขลา
ต.จะทิ้งพระ
อ.สทิงพระ

สวนสัตว์สงขลา
ต.เขารูปช้าง
อ.เมืองสงขลา

แหลมสนอ่อน สงขลา
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

เกาะหนู เกาะแมว
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

บ่อน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สงขลา
ต.เกาะใหญ่
อ.กระแสสินธุ์

ตลาดสันติสุข
ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

ถ้ำครก
ต.คูหา
อ.สะบ้าย้อย

ถ้ำตลอด
ต.เขาแดง
อ.สะบ้าย้อย

ถ้ำน้ำใส
ต.ต.คูหา
อ.สะบ้าย้อย

ถ้ำรูนกสัก
ต.คูหา
อ.สะบ้าย้อย

เขาเก้าเส้ง
ต.เขารูปช้าง
อ.เมืองสงขลา

สวนเสรี
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

ทุ่งทานตะวัน
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

น้ำตกผาดำ
ต.คลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง

บ่อน้ำร้อนเขาแดง
ต.เขาแดง
อ.สะบ้าย้อย

พระใหญ่กลางหาว
ต.โคกม่วง
อ.คลองหอยโข่ง

วนอุทยานน้ำตกบริพัตร
ต.เขาพระ
อ.รัตภูมิ

วัดขวด
ต.บ้านแค
อ.จะนะ

วัดถ้ำเขารูปช้าง
ต.ปาดังเบซาร์
อ.สะเดา

วัดคงคาวดี
ต.รัตภูมิ
อ.ควนเนียง

วัดพะโคะ
ต.ชุมพล
อ.สทิงพระ

ทะเลสาบสงขลา
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

ทะเลสาบสงขลา
ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา

ตลาดน้ำคลองแห
ต.ตลาดน้ำคลองแห
อ.หาดใหญ่

ควนคานหลาว
ต.พิจิตร
อ.นาหม่อม

วัดท่าคุระ
ต.คลองรี
อ.สทิงพระ