หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ต.เกาะตะรุเตา
อ.เมืองสตูล

ผาโต๊ะบู
ต.เกาะตะรุเตา
อ.เมืองสตูล

เกาะหลีเป๊ะ
ต.เกาะสาหร่าย
อ.เมืองสตูล

เกาะหินงาม
ต.เกาะตะรุเต่า
อ.เมืองสตูล

หาดซันไรซ์
ต.เกาะตะรุเตา
อ.เมืองสตูล

วัดชนาธิปเฉลิม
ต.พิมาน
อ.เมืองสตูล

น้ำตกวังสายทอง
ต.น้ำผุด
อ.ละงู

อุทยานธรณีสตูล
ต.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า

บ่อเจ็ดลูก
ต.ปากน้ำ
อ.เมืองสตูล

จุดชมวิวผาชะโด
ต.เกาะตะรุเตา
อ.เมืองสตูล

ล่องแก่งวังสายทอง
ต.ทุ่งหว้า
อ.เมืองสตูล

ถ้ำภูผาเพชร
ต.น้ำผุด
อ.เมืองสตูล

เกาะรอกลอย
ต.เกาะตะรุเตา
อ.เมืองสตูล

เกาะอาดัง-ราวี
ต.เกาะตะรุเตา
อ.เมืองสตูล

สวนควนข้อง
ต.ทุ่งหว้า
อ.เมืองสตูล

เกาะบุโหลนเล
ต.ปากน้ำ
อ.เมืองสตูล

หาดปากบารา
ต.ปากน้ำ
อ.ละงู

ถ้ำเลสเตโกดอน
ต.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า

ถ้ำเจ็ดคต
ต.ทุ่งหว้า
อ.เมืองสตูล

ปราสาทหินพันยอด
ต.ปากน้ำ
อ.ละงู

อ่าวม่วง
ต.เกาะเต่า
อ.เมืองสตูล

เกาะหินซ้อน
ต.เกาะตะรุเตา
อ.เมืองสตูล