หรือ  

สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนรัชชประภา
ต.เขาพัง
อ.บ้านตาขุน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก

เกาะสมุย
ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย

เกาะแรต
ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก

วัดดอนสัก(สิงขร)
ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก

สินมานะฟาร์ม
ต.พลายวาส
อ.กาญจนดิษฐ์

พระธาตุศรีสุราษฎร์
ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง
ต.ตลาด
อ.เกาะสมุย

ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ถ้ำปะการัง
ต.เขาพัง
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ตลาดศาลเจ้า
ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

หินตา หินยาย
ต.มะเร็ต
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
ต.บ้านทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม

จุดชมวิวจอห์น-สุวรรณ
ต.เกาะเต่า
อ.เกาะพะงัน

วัดคุณาราม
ต.หน้าเมือง
อ.เกาะสมุย

ท่าเรือลมพระยา เกาะเต่า
ต.เกาะเต่า
อ.เกาะพะงัน

อุทยานธารเสด็จ-เกาะพะงัน
ต.บ้านใต้
อ.เกาะพะงัน

หาดเฉวง
ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย

หาดบ่อผุด
ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย

Hug Village
ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก

พิพิธภัณฑ์ ไชยา
ต.เวียง
อ.ไชยา

เจดีย์ศรีสุคตคีรี
ต.ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย

วัดพระบรมธาตุไชยา
ต.เวียง
อ.ไชยา

วัดสวนโมกขพลาราม
ต.เสม็ด
อ.ไชยา

ตลาดน้ำประชารัฐ บางใบไม้
ต.บางใบไม้
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

คลองน้ำใส
ต.ถ้ำสิงขร
อ.คีรีรัฐนิคม

ถ้ำน้ำตกผาแดง
ต.คลองน้อย
อ.ชัยบุรี

คลองร้อยสาย
ต.บางชนะ
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สะพานแขวนเขาพัง
ต.เขาพัง
อ.บ้านตาขุน

พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก

เกาะพงัน
ต.เกาะพงัน
อ.เกาะพะงัน

อ่าวแม่หาด
ต.เกาะพงัน
อ.เกาะพะงัน

ภูเขาทรายเหมืองแกะ
ต.นาสาร
อ.บ้านนาสาร

เกาะเต่า
ต.เกาะเต่า
อ.เกาะพะงัน

สวนโมกข์พลาราม
ต. เลม็ด
อ.ไชยา