หรือ  

สินค้าที่ระลึก , OTOPกล้วยไข่กรอบแก้ว
ต.ลำสินธุ์
อ.ศรีนครินทร์

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
ต.ทะเลน้อย
อ.ควนขนุน

ข้าวสังข์หยดอินทรีย์
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน

สบู่สามราศี
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง