หรือ  

สินค้าที่ระลึก , OTOPกลุ่มจักสาน ต.เขาแดง
ต.เขาแดง
อ.สะบ้าย้อย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะยอ
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

ซาลาเปาไข่ครอบ เกาะยอ
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

ผ้าทอมือเกาะยอ กลุ่มร่มไทร
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

ผ้าทอเกาะยอ
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

ร้านขนมไทยแม่ฉวี
ต.เทศบาลนครสงขลา
อ.เมืองสงขลา

หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

เกล็ดปลาบ้านเขาแก้ว
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์
ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านชุมพอ
ต.เกาะแต้ว
อ.เมืองสงขลา

ธนภูมิไวน์ จังหวัดสงขลา
ต.กำแพงเพชร
อ.รัตภูมิ

กลุ่มขนมปั้นสิบแม่นงเยาว์
ต.กำแพงเพชร
อ.รัตภูมิ

กลุ่มขนมปั้นสิบแม่นงเยาว์
ต.กำแพงเพชร
อ.รัตภูมิ