ศูนย์หัตถกรรมมะพร้าวบ้านคอกวัว

08:30 -09:00 นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว 09:00 -10:00 เล่าประวัติความเป็นมาและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 10:00 -12:00 สอนวิธีการจัดทำบัญชีการบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทน การทำบัญชีรายรับสินค้า 12:00 -13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 13:00 -15:00 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว สาธิตวิธีการทำและให้นักท่องเที่ยวฝึกทำผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 15:00 -16:00 ซื้อของที่ระลึก 16:00 -17:00 เยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์เมืองเก่าชัยบุรี 17:00 -00:00 เดิมทางกลับโดยสวัสดีภาพ

บริการแนะนำ :

ที่ตั้ง

42/1 ม.1 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 08-1465-5751, 0-7461-4512

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

     เว็ปไซต์     


ทริปท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ ภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ ทริปท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ จ.พัทลุง
ย้อนกลับ