สวนผึ้ง ปันแต

ทัศนศึกษาเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง 1 วัน 08:30 -09:00 นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง วสช. เลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง 09:00 -10:00 เล่าประวัติความเป็นมาและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม วสช. เลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง 10:00 -12:00 เรียนรู้ชนิดของผึ้ง ผลผลิตที่ได้จากผึ้ง วิธีการประกอบรัง การล่อผึ้งเข้ารัง การทำความสะอาดรัง การเลือก ทำเลที่เหมาะกับการติดตั้งรัง 12:00 -13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 13:00 -15:00 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และมีการบรรยาเรื่องการตลาดผึ้ง แนวโน้มเรื่องราคาตลาด จากวสช.เลี้ยงผึ้งโพรง และชันโรง 15:00 -16:00 ซื้อของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 16:00 -17:00 เดิมทางกลับโดยสวัสดีภาพ

บริการแนะนำ : การเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง

ที่ตั้ง

102 หมู่ 11 ต.ปันแต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 091 8038881 , 0811662462

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

     เว็ปไซต์     


ทริปท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ ภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ ทริปท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ จ.พัทลุง
ย้อนกลับ