ทัวร์พัทลุง1 โดยตรังทริปแอนด์แทรเวล

เที่ยวทะเลน้อย ทะเลสาบลำปำ วัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง (ไปเช้า – กลับเย็น) 08.00 น. เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ จุดนัดพบในตัวเมืองตรัง / โรงแรมที่พัก หลังจากนั้น นำคณะเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพ ของเทือกเขาบรรทัด (เขาพับผ้า) เดินทางสู่ อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 09.30 น. เดินทางถึงทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งยู่ใน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มี คลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” นำท่านลงเรือหางยาว ล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” ชมพืชพันธุ์น่า สนใจ อื่นๆ และชมฝูงนก นานาชนิดๆ 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น) 13.00 น. เดินทางสู่ทะเลสาบลำปำ ชมทะเลสาบน้ำจืด เดินชมหาดแสนสุข ลำปำ หลังจากนั้นเดินทางสู่ วัดถ้ำสุมะโน แวะ ชมถ้ำน้อยใหญ่มากมายปัจจุบัน ถ้ำสุมะโน ยังเป็นที่ใช้สำหรับ วิปัสสนา ได้เวลาอ

บริการแนะนำ : ตรังทริป แอนด์ แทรเวล การันตีคุณภาพงานบริการกับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นระดับประเทศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Thailand Tourist Guide Awards 2004 , 2010 , 2015)

ที่ตั้ง

บริษัทตรังทริป แอนด์ แทรเวล ต. อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 081-271 7486, 086-476 3286

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

     เว็ปไซต์     


ทริปท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ ภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ ทริปท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ จ.พัทลุง
ย้อนกลับ