โครงการฟาร์มตัวอย่างตามรอยพระราชดำริ

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามรอยพระราชดำริ
ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544 ซึ่งมีที่ดินอยู่ในหมู่ที่ 1, 8 และ 10 บ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานสำหรับเกษตรในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานเกษตร ภายในฟาร์มประกอบด้วย งานพืชผัก งานปรับปรุงบำรุงดิน งานพืชเศรษฐกิจ งานปศุสัตว์ งานปลูกพืชหมุนเวียน งานเพาะเห็ด งานประมง งานผลไม้ และงานนาข้าว

จุดเด่น : เป็นแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานเกษตร

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 09.00 - 16.00 น.

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านครองชีพ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 074-231055

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ถัดจากศูนย์ศิลปหัตกรรมรูปหนังบางแก้ว ไปทางทิศใต้ ประมาณ 500 เมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง
ย้อนกลับ