สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันเลื่องชื่อที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 6,100 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองยวน และที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ โดยได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อรักษาป่าพรุผืนสุดท้ายของพัทลุงเอาไว้ และเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิดที่พบบริเวณนี้
กิจกรรมน่าทำ
· พักผ่อนหย่อนใจในศาลาอเนกประสงค์ ชมวิวทะเลสาบสงบงาม
· ทอดน่องไปบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีระยะทาง 930 เมตร ซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าพรุ ดาษดื่นด้วยต้นเสม็ดขาวและย่านลิเภา รวมทั้งพันธุ์ไม้อื่นๆ อย่างต้นหยีน้ำ กระทุ่ม คุระ ไทร อินทนิลน้ำ ตีนเป็ดน้ำ ทองหลางน้ำ หว้า ต้นกก กระจูด เตยทะเล ปรงทะเล หญ้ายุง และบัวที่งอกงามเต็มร่องน้ำ

จุดเด่น : ล่องเรือชมธรรมชาติป่าพรุดงเสม็ดขาว พร้อมชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านสองฝั่งคลองประ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 16.00 น.

ที่ตั้ง

หมู่ 4 ต.นางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
โดยรถยนต์ - จากตัวเมืองพัทลุง ไปตามถนนอภัยบริรักษ์ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายที่ตลาดลำปำเข้าสู่ถนนลำปำ – ทะเลน้อย ผ่านวัดป่าลิไลย์ และวัดปากประ เมื่อเลยสะพานปากประไปประมาณ 500 เมตร จะมีทางแยกขวามุ่งสู่สำนักงานที่ทำการของสวนพฤกษศาสตร์พัทลุงท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง
ย้อนกลับ