พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

น้อมสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่รู้จักกันดีว่า "พระพุทธรูปสี่มุมเมือง" ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ด้วยกัน และหนึ่งในสี่องค์นั้นประดิษฐานอยู่ ณ จังหวัดพัทลุงนั่นเอง โดยนับเป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพัทลุงด้วยเช่นกัน พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุข บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดกับศาลจังหวัดพัทลุง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2511
รู้จัก “จตุรพุทธปราการ”พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนี้ได้รับการจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมือง ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักษ์รักษาขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ
โดยเป็นการสร้างตามแบบ "จตุรพุทธปราการ" กล่าวคือ เป็นการนำเอาวัดหรือพระพุทธรูปมาเป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมือง และคุ้มครองประชาชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปัจจุบันได้มีการอัญเชิญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

ทั้ง 4 องค์ ไปประดิษฐาน ณ จังหวัดต่างๆ ตามทิศทั้งสี่ของประเทศไทย ได้แก่
· ทิศเหนือ - ศาลหลักเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
· ทิศใต้ - จังหวัดพัทลุง
· ทิศตะวันออก - วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี
· ทิศตะวันตก - เขาแก่นจันทน์ จังหวัดราชบุรี

จุดเด่น : มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด ปางสมาธิ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.30 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

- ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 074-231055 , 074-238518 , 074-243747

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
อยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ตรงข้ามโรงพยาบาลพัทลุง)ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง
ย้อนกลับ