กำแพงเมืองเก่าสงขลา

กำแพงเมืองสงขลาถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2379 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระองค์โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา ณ ขณะนั้น ทำการย้ายเมืองจากแหลมสนมายังบ่อยาง กำแพงแห่งนี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2385 (6ปี) การที่สร้างกำแพงล่าช้ามาจากสถานการณ์ที่หัวเมืองมลายูก่อกบฏ ในปี พ.ศ.2381 โดยกบฏมลายูยกทัพมาเผาเมืองจะนะ และเลยเข้ามาตีเมืองสงขลากำแพงเมืองสงขลาตั้งอยู่ห่างจากน้ำราว 40 เมตร กำแพงเมืองจากทิศตะวันออกถึงทิศตะันตกยาว 1,200 เมตร ด้านทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 1,000 เมตร มีป้อมทั้งหมด 8 ป้อม มีประตูเมืองอยู่ 10 ประตู โดยประตูเมืองมีลักษณะเป็นซุ้มใหญ่ กว้าง 3 เมตร สูง 6 เมตร ซุ้มเป็นหลังคาแบบจีน โดยชื่อประตูเมืองสงขลาปรากฏหลักฐานในเอกสารโบราณ ได้แก่ 1.ประตูพุทธรักษา 2.ประตูสุรามฤทธิ์ 3.ประตูศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ 4.ประตูอัศนีวุธ 5.ประตูชัยยุทธชำนะ 6.ประตูบูรภาภิบาล 7.ประตูสนานสงคราม 8.ประตูพยัคฆนามเรืองฤทธิ์ 9.ประตูจัณทิพิทักษ์ 10.ประตูมรคาพิทักษ์ หลังจากเวลาล่วงเลยผ่านไป กำแพงแห่งนี้ก็ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพตามกาลเวลา แต่กำแพงเมืองสงขลาก็ได้มีการซ่อมแซมและบูรณะมาโดยตลอด แต่เมื่อครั้งพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นพระวิจิตรวรสาสน์ ข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา และเป็นพระยาสุขุมนัยวินิต สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2437 - 2448 ได้มีคำสั่งให้รื้อกำแพงเมืองสงขลา เพื่อนำอิฐจากกำแพงมาใช้สร้างและปรับปรุงถนนต่อมามีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ แผ่นศิลาจารึกเป็นลายเส้นและตัวเลขฝังอยู่ใต้ป้อม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น "ยันต์ 4" ใช้สำหรับไล่ภูตผีปีศาจ และทำลายวัตถุอาถรรพ์เวทมนต์ดำ และในปี พ.ศ.2554 เกิดพายุฝนที่รุนแรง ส่งผลให้กำแพงเมืองสงขลาพังทลายลง และได้รับการบูรณะให้กลับมาสภาพเดิม โดยกรมศิลปากร

จุดเด่น : กำแพงนี้มีความสูง 7 เมตร มีประตูเมืองหลัก 10 ประตู ใช้หินแดงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างซึ่งนำมาจากเมืองซิงกอร่า หรือเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง บนกำแพงเมืองประดับประดาด้วยอิฐโบราณสีเขียวที่นำเข้ามาจากประเทศจีน

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 24 ชั่งโมง

ที่ตั้ง

เขตเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074-231055 , 074-238518 , 074-243747

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เดินทางโดยทางรถยนต์ บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ