วัดป่าขอม

วัดป่าขอม
เป็นวัดราษฎร์ตั้งอยู่เลขที่ 91 ในหมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข 4047 (สายราเมศวร์ ? อภัยบริรักษ์ หรือถนนสายพัทลุง - ลำปำ) และเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้เข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ วัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญต่อชุมชนลำปำเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพระชื่อดังคือ ?พระพุทธนิมิตร? ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและวิปัสสนาเป็นอย่างยิ่ง วัดแห่งนี้เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบแวดล้อมด้วยทุ่งนา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 27 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่ ตามตำนานพื้นเมืองกล่าวว่าสร้างโดยนางเลือดขาว เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาหรืออยุธยาตอนต้น เดิมเรียกว่า ?วัดป่าขัน? ต่อมาทรุดโทรมกลายเป็นวัดร้าง มีการบูรณะขึ้นเป็นครั้งคราวและเปลี่ยนชื่อวัดไปตามยุคสมัย เช่น ?วัดปะขัน? จนถึง พ.ศ.๒๕๑๙ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศยกสภาพวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ และ เปลี่ยนชื่อเป็น ?วัดป่าขอม

จุดเด่น : เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาหรืออยุธยาตอนต้น

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 07.00-20.00 น.

ที่ตั้ง

ม6 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข 4047 (ถนนราเมศวร์ ? อภัยบริรักษ์ หรือถนนสายพัทลุง - ลำปำ) และเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้เข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางซ้ายมือท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง
ย้อนกลับ