วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ประมาณ 1,875 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม2544 ลักษณะเป็นพื้นที่ป่า จำนวน 70 ไร่ เนื้อที่ประมาณ 1,875 ไร่ ส่วนเป็นภูเขา เขาชัยบุรี(เขาเมือง)นั้น เป็นภูเขาหินปูน ตั้งอยู่บนพื้นราบกลางทุ่งนา มีหน้าผาสูงชันสลับซับซ้อน เขาชัยบุรีมีจุดสูงสุด 403 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยทั่วไปมีสภาพเป็นโขดหินน้อยใหญ่ และถ้ำต่างๆลานหลักช้าง อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเป็นจุดที่อยู่ด้านบนเขาเพียง 300 เมตร สามารถเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม อีกตลอดเส้นทางขึ้นจะพบกับพันธุ์ไม้ ที่หายากและนกนานาชนิด นอกจากนี้อาณาบริเวณรอบๆเขายังประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น เจดีย์วัดเขา ถ้ำพระนอน ถ้ำน้ำ พระเสื้อเมือง แท่นท่านยอ และ ราพระ

สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะเคียนหิน ยางเสียน กระบาก เหรียง มะม่วงป่า รักเขา พิกุลป่า สมอ ไทรเลียบ งิ้ว ไพล พลอง ฝาด แก้ว หนามขี้แรด นน ไม้พื้นล่างได้แก่ มะกรูดผี ไม้โร (จั๋ง) เต่าร้าง กล้วยป่า ไม้เลื้อยชนิดต่างๆ สมุนไพรมีจำนวนมากได้แก่ คนทีดำ คนทีแดง จันทน์แดง สลัดได ดีปลีเชือก ส้มป่อย กาหลง ขอบชะนางแดง ขอบชะนางดำ ขอบชะนางขาว ดีงู กระดูกไก่ ขันทองพยาบาท เป็นต้น และมีกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ รองเท้านารี

สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ลิงต่างๆ ลิ่น ชะมด อีเห็น กระจง กระรอก บ่าง เม่น กระแต นางอาย ค้างคาว สัตว์ป่าจำพวกนก ได้แก่ ไก่ป่า นกขมิ้น นกเขา นกเค้าแมว นกตบยุง เหยี่ยว กาเหว่า นกรอดชนิดต่างๆ นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน นกกินปลี และนกกินแมลงชนิดต่างๆจำนวนมาก

สภาพภูมิอากาศเพียงฤดูฝนและฤดูร้อน มีฝนตกเกือบตลอดปี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม อากาศค่อนข้างเย็นสบายและฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน สำหรับในที่โล่งบนภูเขาและช่องเขาจะมีลมแรงเนื่องจากเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยทุ่งนา

จุดเด่น : มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ภายวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ถึง5แห่ง ไม่ว่าเป็นจุดชมวิวบนเขา ถ้ำพระนอน วัด

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 07.00-17.00 น.

ที่ตั้ง

ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 074-613093

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เส้นทางคมนาคมจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นถนนลาดยางตลอดสาย ไปทางทิศเหนือถึงบริเวณเขาชัยบุรีและเขาพลู ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เดินทางต่อไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และย้อนกลับลงมาทางทิศใต้เข้าตัวเมืองพัทลุงโดยผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง
ย้อนกลับ