ตำหนักเขาน้อย

ตำหนักเขาน้อย
ตั้งอยู่เชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2454 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของนายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เมื่อครั้งเสด็จมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2453-2458) และอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ชุมพร (พ.ศ. 2458-2468) ตำหนักเขาน้อยสร้างขึ้นเมื่อปีกุน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2454 โดยมีหัวหน้านายช่างก่อสร้างชาวฝรั่งเศสจากกรุงเทพฯ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 20 วันที่ 10 มีนาคม 2537

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสงขลา ได้ประทับแรม ณ ตำหนักเขาน้อย ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2458 อีกทั้งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ลี้ภัยทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ เช่น พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีอีกด้วย นอกจากนี้พระตำหนักเขาน้อยเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรปักษ์ใต้เมื่อเดือนมีนาคม 2502 หลังจากนั้นตำหนักนี้ก็ได้อยู่ในการดูแลรักษาของจังหวัดสงขลาตลอดมาโดยที่ไม่มีผู้ใดอาศัย จนกระทั่ง ปี 2507 ได้บูรณะปรับปรุงเป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ม.จ. ทองคำเปลว ทองใหญ่) และได้ใช้เป็นที่พักแรมของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจนถึงปัจจุบันนี้

เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้ายุคลฆัมพร หรือ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ ในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรทางภาคใต้ด้วย ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมโดเม-สติก รีไววัล พระตำหนักเขาน้อยเป็นพระตำหนักที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามจนได้รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นในปี 2525 ปัจจุบันนี้พระตำหนักเขาน้อยเป็นที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ลักษณะเด่น-ตังอาคารแบบยุโรปสูง 3 ชั้น โดยสถาปนิกชาวอิตาลี
-จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขา
-เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร
-เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จุดเด่น : ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

ฤดูท่องเที่ยว : จันทร์ - ศุกร์

เวลา ให้บริการ : 09.00 - 16.00

ที่ตั้ง

บริเวณเชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074-330255-56 , 094 596 2317

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตำหนักเขาน้อยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ถนนสะเดา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปิดให้เข้าชมได้ในวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากปัจจุบันเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ