ด่านศุลกากรบ้านประกอบ

ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
เกิดขึ้นจากการประชุมของคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2542 โดยฝ่ายมาเลเซียได้เสนอให้มีการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ ณ บริเวณหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ที่ 631 ต.ประกอบ อ.นาทวี ซึ่งประเทศมาเลเซียจะก่อสร้างด่านศุลกากรดุเรียนบุหรง ภายในโครงการ Kota Putra ซึ่งจะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมประเภทอาหารฮาลาล เขตปลอดอากรฯ ในส่วนของประเทศไทยจะก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ เพื่อรองรับการนำสินค้าเข้า-ออก การเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าแห่งใหม่ เป็นการเพิ่มช่องทางนำเข้า-ส่งออก เพื่อระบายความแออัดจากด่านศุลกากรสะเดา ที่มีปริมาณสินค้ามาก และอาจไม่เพียงพอรองรับในอนาคต

การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียเห็นชอบให้เปิดทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบ/ดุเรียนบุหรงในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไทยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี กำหนดเวลาทำการ ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. เวลาประเทศไทย (เวลา 08.00 -16.00 น.เวลาประเทศมาเลเซีย) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบแห่งนี้ จะเป็นช่องทางสำคัญที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียที่มีต่อกันยาวนาน

โดยเส้นทางการขนส่งสินค้าแห่งนี้ได้เชื่อมต่อไปยังท่าเรือปีนัง และเมืองอลอสตาร์ เมืองหลวงรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเมื่อฝั่งไทยได้มีการก่อสร้างเส้นทาง 4 เลนแล้วเสร็จ เส้นทางผ่านแดนแห่งนี้จะมีสินค้าผ่านเข้า-ออก รวมทั้งทำให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 3 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ใช้เส้นทางเข้า-ออกประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น และลดระยะทาง ค่าใช้จ่าย เวลา ซึ่งในขณะนี้การก่อสร้างเส้นทางสายประกอบ-เขตแดน กรมทางหลวงกำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555 และจะมีการใช้ด่านได้อย่างเต็มรูปแบบก่อนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

จุดเด่น : ช่องทางสำคัญที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี หยุดทุกวันพฤหัสบดี

เวลา ให้บริการ : 07.00-17.00 น.

ที่ตั้ง

ม.1 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074-594611 - 2

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เริ่มจากตัวเมืองสงขลา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 408 ไปทางอำเภอนาทวี จากนั้นแยกไปทางบ้านประกอบโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4113 ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร เวลาเปิด-ปิดด่านตั้งแต่ 07.00-17.00 น. (เวลาประเทศไทย หรือ 08.00 -16.00 น. เวลาประเทศมาเลเซีย)ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ