บ้านศรัทธา

บ้านศรัทธา
เมื่อพลังแห่งศรัทธาปรากฏผ่านบ้านหลังงามที่ชาวสงขลาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมา เพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยบ้านหลังนี้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2534 มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งรายรอบด้วยสวนมะพร้าว และสามารถมองเห็นทัศนียภาพถึงสะพานติณสูลานนท์ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว ๆ 3 กิโลเมตร รวมทั้งทะเลสาบสงขลาและเกาะยอ ต่อมาท่านได้มอบกลับคืนให้กับชาวสงขลาในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นทางจังหวัดฯ ได้จัดสร้างอาคารหอสมุดกาญจนาภิเษกขึ้นตรงเชิงเขาใกล้กับบ้านศรัทธา เพื่อเปิดเป็นที่ศึกษาค้นคว้าสำหรับ ประชาชนทั่วไป โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบงบประมาณจำนวน 40 ล้าน 1 แสนบาท พร้อมที่ดินบริเวณบ้านศรัทธาจำนวน 5 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มอบให้กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้าง และท่านได้เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2538 เวลา 15.19 น. พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา”

จุดเด่น : พลังแห่งศรัทธาปรากฏผ่านบ้านหลังงามที่ชาวสงขลาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมา เพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 09.00 - 16.00 น

ที่ตั้ง

999 อยู่ ถนนน้ำกระจาย-อ่างทอง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : +66 7423 1055, +66 7423 8518, +66 7424 3747

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
บ้านศรัทธาตั้งอยู่บนเนินเขา รายรอบด้วยสวนมะพร้าว สามารถมองเห็นทัศนียภาพถึงสะพานติณสูลานนท์ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ