พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์

พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ (พะธำมะรง)
เดิมที่นี่เป็นบ้านของตระกูลติณสูลานนท์ และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อจำลองรูปแบบบ้านพักเดิมของรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งพะทำมะรงพิเศษ เมืองสงขลา จากความทรงจำของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยตัวพิพิธภัณฑ์มีสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยยกพื้นชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยา 2 หลังคู่ มีชานเปิดโล่งเชื่อมถึงกัน ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของครอบครัวติณสูลานนท์ในอดีต รวมทั้งประวัติตระกูล ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบและพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว

สำหรับที่มาของตระกูล "ติณสูลานนท์" นี้ ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2462 เพื่อให้ชาวไทยได้มีนามสกุลเป็นหลักในการสืบเชื้อสาย และเป็นธงชัยแห่งครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้ผู้สืบสกุลได้ตั้งมั่นในคุณงามความดี โดยการรักษา ชื่อเสียงเกียรติยศของบรรพบุรุษผู้เป็นต้นตระกูลไว้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป ซึ่งคำว่า ติณสูลานนท์ มีความหมาย ดังนี้ "ติณ "แปลว่า "หญ้า" "สูลา" แปลว่า "คม ยอด" "นนท์ " แปลว่า "ความพอใจ" เมื่อรวมกันเข้าเป็นคำว่า "ติณสูลานนท์" หมายถึง "ความยินดีในหญ้าที่มีคม" นั่นเอง

จุดเด่น : ภายในบ้านจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และประวัติของตระกูลติณสูลานนท์ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ฤดูท่องเที่ยว : วันอังคาร - วันอาทิตย์

เวลา ให้บริการ : 08.30 - 16.00

ที่ตั้ง

1 ถนนจะนะ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 07423 1055, 07423 8518, 07424 3747

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ให้เริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาใช้ ถ.จะนะ ตรงไปเล็กน้อยจะเห็นพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์อยู่ทางขวามือบริเวณหัวมุมสี่แยกท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ