เจดีย์สแตนเลส

วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส
ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลังม.สงขลานครินท์ โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามและแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณด้านล่างของฐานองค์พระเจดีย์ มีความงดงามและแปลกตา โดยโครงเหล็กทุกชิ้น เป็นสแตนเลสทั้งหมด
เจดีย์สเตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เมตร ความสูง 32 เมตร สร้างด้วยสแตนเลสสีเงินแวววาวเส้นกลมหลายขนาด มาเรียงเชื่อมกันเป็นรูปของเจดีย์ ส่วนยอดเจดีย์ทำเป็นปล้องไฉน มีฉัตรอยู่บนยอดสุด สแตนเลสที่เชื่อมต่อเป็นวงต่อขึ้นเป็นองค์เจดีย์ จำนวน 60 ชั้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสทรงครองราชย์ 60 ปี โดยมีหอระฆัง ที่ทำขึ้นด้วยสแตนเลส หอระฆังทำด้วยสแตนเลสตั้งอยู่รอบองค์เจดีย์เปรียบเสมือนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

จุดเด่น : มหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล เจดีย์สแตนเลส ไหว้พระ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00-17.00 น

ที่ตั้ง

80/8 หมู่ 8 ถนนถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 08 6598 0864

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตั้งอยู่บนเขาคอหงส์ จากปากทางขึ้นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ก็จะถึงเจดีย์สเตนเลสท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ