สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา
จัดตั้งโดยเทศบาลสงขลาเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างใน ปี พ.ศ. 2549 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปศึกษา เรียนรู้ ด้านชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด มีเนื้อที่รวม ประมาณ 7.5 ไร่ ตัวอาคารมีเนื้อที่ 2 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนน้ำจืด เป็นการจำลองน้ำตกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และการแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด ส่วนน้ำกร่อย เป็นการจำลองระบบนิเวศของน้ำ เช่น ป่าชายเลน พืช และสัตว์ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน ส่วนน้ำเค็ม มีสัตว์ทะเลและพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก เช่น ปลาหมอทะเล น้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม ที่ใหญ่และมากที่สุดในประเทศไทย และฉลามเสือดาว ที่สามารถชมผ่านจอแก้วพานอรามาที่มีขนาดสูง 3 เมตร ยาว 7 เมตร สามารถชมปลาได้ในมุมกว้าง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมขับรถโกคาร์ท การพจญภัย กิจกรรมทางทะเล รวมถึงกิจกรรมการพักผ่อนหย่อน ชมเกาะหนูเกาะแมวอีกด้วย

ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ก่อตั้งขึ้นโดยเทศบาลนครสงขลา โดยเงินสนับสนุน บริษัทเซฟรอล ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมสนอ่อน (สวนสองทะเล) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปิดอย่างเป็นทางการวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551 "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ทั้งด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา เราจะนำคุณสู่โลกใต้ทะเล ชมความยิ่งใหญ่ของปลาหมดทะเล น้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม ที่ใหญ่และมากที่สุดในประเทศ ฉลามเสือดาวที่แสนเชื่อง และกลุ่มปลาสวยงามตามแนวปะการัง ซึ่งคุณจะสัมผัสกับชีวิตแห่งโลกใต้น้ำที่แท้จริง

จุดเด่น : แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ทั้งด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ฤดูท่องเที่ยว : วันอังคาร - วันอาทิตย์

เวลา ให้บริการ : 09.30 – 17.30 น.

ที่ตั้ง

39 ถนนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074-322-787

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
การเดินทางรถยนต์ จากอำเภอหาดใหญ่ไปยังสงขลาอะควอเรี่ยม ประมาณ 26 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ สายเก่า (ถ.กาญจนวนิชย์) สายใหม่ ถ.ลพบุรีย์ราเมศ จากในตัวเมืองไปยังสงขลาอะควอเรี่ยม ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่บริเวณปลายแหลมสนอ่อน ใกล้สวนสองทะเล ถ.แหลมสนอ่อนรถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถโดยสารประจำทาง (สายสงขลา-หาดใหญ่) จากหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ ไปยังหน้าหอนาฬิกาสงขลา ประมาณ 23 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 23 บาท นั่งรถต่อมายังสงขลาอะควอเรี่ยมประมาณ 3 กิโลเมตร โดยรถตุ๊กตุ๊ก ค่าโดยสาร 20 บาท หรือโดยรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ค่าโดยสาร 20 บาทท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ