วัดหาดใหญ่ใน

วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน
ตั้งอยู่ในในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ หนึ่งในสถานที่เที่ยวชมวัดที่สวย มีสิ่งสำคัญ คือ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากราบไหว้ ใต้ฐานพระนอนมีการสร้างห้องพระไว้ ภายในประดิษฐานพระหลายองค์ และเป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเปิดให้เข้าได้ทุกวัน โดยทางเข้าอยู่ที่ฐานพระด้านหลัง
ในวันหาดใหญ่ในมีอุโบสถ กว้าง 15 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างในปี 2522 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ตามแบบของกรมศิลปากร ส่วนศาลาการเปรียญ กว้าง 25 เมตร ยาว 42 เมตร สร้างในปี 2499 โครงสร้างเสาคอนกรีต เครื่องบนเป็นไม้เนื้อแข็ง หอพักอาคันตุกะกว้าง 15 เมตร ยาว 42 เมตร สร้างในปีเดียวกับอุโบสถ กุฎิสงฆ์มีจำนวน 30 หลัง ส่วนฌาปนสถานตรีมุข โกดังสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และวิหารพระพุทธไสยาสน์ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า "พระพุทธมหัตตมงคล" ซึ่งสร้างในปี 2515-2520

วัดหาดใหญ่ใน แรกเริ่มสร้างเป็นวัดนั้น นายทอง นางฉิ้น ใจเย็น ได้บริจาคที่ดิน 1 ไร่ พร้อมอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับพระสงฆ์ซึ่งอพยพหลบภัยม หาสงครามเอเชียบูรพา นำโดยพระมหาคลิ้ง อตฺถจาโร ปัจจุบันคือพระครูวิจิตรพรหมวิหาร ต่อมานายจินต์ รักการดี นายอำเภอหาดใหญ่ (สมัยนั้น) พร้อมประชาชนได้มีจิตศรัทธาบริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติ มและสร้างวัดขึ้น ในวันที่ 10 มิถุนายน 2490 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดวันที่ 24 กันยายน 2490 ให้มีนามว่า วัดหาดใหญ่ใน และได้เปลี่ยนนามใหม่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2523 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้พระราชทานนามให้ พร้อมกับพระนามาภิไธยย่อ "ม.ว.ก." ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มประตูวัดและได้ทรงรับวัดนี้ไว้ใน พระราชานุเคราะห์ด้วย

วันที่ 2 กันยายน 2519 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธี ยกพระเกตุมาลาพระพุทธไสยาสน์ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามา ภิไธย ที่แผ่นหินอ่อนไว้เป็นที่ระลึกด้วย

วันที่ 30 มีนาคม 2520 สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เสด็จมาในพิธีประดิษฐานพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยพระเขนยพระพุทธไสยาสน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร้อมดวยพระวรชายาได้เสด็จมาในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหาร พระพุทธไสยาสน์

วัดหาดใหญ่ในได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2498 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร เกี่ยวกับการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ ปี 2488 ขณะที่เป็นที่พักสงฆ์เป็นต้นมามีนักเรียนบาลีและนักธ รรมแต่

จุดเด่น : พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 06:00 - 19:00

ที่ตั้ง

6/1 ซอยสาครมงคล ถนนเพรชเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ไม่เกิน10 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ