เขาคอหงส์

เขาคอหงส์
เป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของเมืองหาดใหญ่ สูง 371 เมตรเหนือน้ำทะเล และมีพื้นที่ 2,600 ไร่ ครอบคลุมตำบลคอหงส์และตำบลทุ่งใหญ่ ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากจะเป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองหาดใหญ่แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากอีกแห่งหนึ่ง เขาคอหงส์ ผืนที่สีเขียวผืนสุดท้ายของเมืองหาดใหญ่ด้วยความสูงเพียง 371 เมตรเหนือน้ำทะเล และพื้นที่กว่า 2,600 ไร่ ใน พื้นที่ราว 13 ตารางกิโลเมตร ของเขาคอหงส์ ปกคลุมไปด้วยป่ากึ่งดิบแล้งและดิบชิ้นอยู่หลากหลายชนิด จากการศึกษาและสำรวจของนักวิชาการเมื่อกว่า 20 ปีก่อน พบพรรณไม้ทั้งสิ้น 637 ชนิด 130 วงศ์ และที่สำคัญพบพืชเมล็ดเปลือย ซึ่งจัดว่าเป็นพืชเก่าแก่โบราณและพบไม่บ่อยนักจำนวน 2 วงศ์ รวมถึงพรรณไม้ที่พบได้น้อย เช่น วาน้ำ ซึ่งมีเฉพาะในป่าสมบูรณ์ก็ยังสามารถพบได้ที่เขาคอหงส์ สำหรับ พันธุ์สัตว์ที่พบมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 16 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 12 ชนิด โดยมีสัตว์น่าสนใจ เช่น เต่ากงจักร เต่าหก นอกจากนี้จากการสำรวจยังพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ลิงลม เก้ง กระจง นิ่ม ลิงเสน ลิงแสม สำหรับสัตว์ที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น มดไม้ยักษ์ ซึ่งเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และยังมีรายงานการพบเห็นนกเงือกฝูงใหญ่ราว 15 ตัว หลายครั้งในช่วงปี 2551 นับว่าผืนป่าแห่งนี้ยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ เหมาะเป็นที่พักผ่อนสูดอากาศบริสุทธ์ อีกทั้งด้านบนของยอดเขายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่ โดยด้านบนนอกจากจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมเมืองหาดใหญ่ได้สวยที่สุดแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อและเป็นพระพทุธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ เมื่อขึ้นมายังด้านบนของยอดเขาคอหงส์จะพบพระพุทธรูปปางห้ามญาติองค์ใหญ่ ยืนหันหน้าเข้าสู่เมืองหาดใหญ่ใครมาก็ต้องแวะมาสักการะองค์พระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของพระพุทธรูปนี้ว่า “พระพุทธมงคลมหาราช” ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2542 โดยมี สมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองพระหัตถ์พระพุทธมงคลมหาราช ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2543 จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลาเมื่อวันพฤหัสที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2553 ขึ้นมายังเขาคอหงส์

ขึ้นมายังเขาคอหงส์ นอกจากจะได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองแล้ว ยังสามารถนั่งกระเช้าลอยฟ้า Hatyai C

จุดเด่น : ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าไปกับฉากหน้าที่เป็นตัวเมืองหาดใหญ่

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 04:00 - 20:00

ที่ตั้ง

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
รถหลังคาสูง หาดใหญ่-เกาะหมี, หาดใหญ่-สงขลา(สายเก่า)ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ