บ้านรำแดง

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ “รำแดง – สทิงพระ –ระโนด – ทะเลน้อย”
ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร ที่นี่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีความสัมพันธ์ระหว่างต้นตาลโตนด ท้องนา ต้นไผ่ และคน ที่ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทำให้ชุมชนรำแดง กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยเฉพาะบ้านใบตาล ที่มีอายุกว่า 100 ปี ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ทั้งหมดด้วยกัน 7 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการบริหารงานขององค์การบริการส่วนตำบลรำแดง, วิถีตาลโตนด, ครัวรำแดง, วัดป่าขวาง, หัตถกรรมพื้นบ้าน, เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งผลิตปอเทือง
“วิถีวัฒนธรรม – นา – ไผ่ – คน” ขับเคลื่อนผ่าน 7 ฐานการเรียนรู้ คือ
ฐานที่ 1 บริบทของตำบลรำแดง

ฐานที่ 2 ภูมิปัญญาตาลโตนด

ฐานที่ 3 บ้านใบตาล

ฐานที่ 4 ครัวรำแดง

ฐานที่ 5 วัดป่าขวาง

ฐานที่ 6 หัตถกรรมพื้นถิ่น

ฐานที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรำแดง

เป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับภูมิภาค และเทศกาลดอกปอเทืองบานที่ขึ้นชื่อ ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป

จุดเด่น : สัมผัสทิวทัศน์อันสุดสวยกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฤดูท่องเที่ยว : จันทร์ - ศุกร์

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 17.00 น

ที่ตั้ง

25 หมู่ 3 บ้านรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 086 488 2549 , 074 483 355

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากหาดใหญ่สงขลา 45 นาที บนถนนสาย สิงหนคร-สทิงพระท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ