ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด นา เล

“ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด นา เล”
ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่มีวิถีพื้นบ้าน ที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง วิถีแห่งสำนึกรักบ้านเกิด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

“โหนด” มาจากการทำตาลโตนด ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่
“นา” มาจากการทำนา ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ให้ดีตลอดไป
“เล” คือการทำประมงน้ำจืดในทะเลสาบสงขลา

และได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ อ. ระโนด จ. สงขลา ซึ่งถือเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

รวมทั้งสำรวจพื้นที่ทะเลน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ BEDO ให้การสนับสนุนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในปีที่ผ่านมา

จุดเด่น : เป็นชุมชนที่มีวิถีพื้นบ้าน ที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

ฤดูท่องเที่ยว : จันทร์ - ศุกร์

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 17.00 น

ที่ตั้ง

11/4 ม.7 บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 081 275 7156

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากหาดใหญ่สงขลาประมาณ 1 ชม. 3 นาที บนถนนสาย สิงหนคร-สทิงพระท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ