วัดท้ายยอ

วัดท้ายยอ
วัดเก่าแก่คู่เมืองสงขลาไม่ต่ำกว่า 200 ปี นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามของ "กุฏิเรือนไทยปั้นหยา" กุฏิเรือนไทยที่สร้างด้วยไม้งดงาม และยังคงเอกลักษณ์ด้วยการใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอและกระเบื้องลอนแบบเก่า นอกจากนี้วัดท้ายยอยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น บ่อน้ำโบราณ สระน้ำโบราณ โรงเรือพระ และหอระฆัง รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ "เขาเพหารหรือเขาวิหาร" ประดิษฐานเจดีย์ทรงลังกาที่งดงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

จุดเด่น : กุฏิเรือนไทยที่สร้างด้วยไม้งดงาม และยังคงเอกลักษณ์ด้วยการใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : ทุกเวลา

ที่ตั้ง

หมู่ 8 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074 450 053

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตามทางหลวงสายลพบุรีราเมศวร์ และเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบ้านน้ำกระจาย ไปตามทางหลวงสาย 4146 ทางไปเกาะยอ ใกล้สะพานติณสูลานนท์ ช่วง 2 หรือนั่งรถโดยสารประจำทางจากหอนาฬิกาในตัวเมือง ลงที่สี่แยกบ้านน้ำกระจาย และต่อรถมอเตอร์ไซด์ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ