สวนลุงวี

สวนลุงวี
แหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรบนเกาะยอ ที่ทำการเพาะปลูก "จำปาดะขนุน" ผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะยอ รสชาติหวานและมีกลิ่นหอมเหมือนจำปาดะ เมื่อสุกแล้วผิวข้างนอกจะเหมือนขนุน ปัจจุบันจำปาดะขนุนได้มีการขยายพันธุ์และนำมาเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายบนเกาะยอ และกำลังเป็นผลไม้ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น จนกลายเป็นผลไม้อัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น และมีส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศความสวยงามบนเกาะยอมากยิ่งขึ้น

จุดเด่น : การเพาะปลูก

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 18.00 น

ที่ตั้ง

40 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 093 580 5783 ,074 807 661

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตามทางหลวงสายลพบุรีราเมศวร์ และเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบ้านน้ำกระจาย ไปตามทางหลวงสาย 4146 ทางไปเกาะยอ ใกล้สะพานติณสูลานนท์ ช่วง 2 หรือนั่งรถโดยสารประจำทางจากหอนาฬิกาในตัวเมือง ลงที่สี่แยกบ้านน้ำกระจาย และต่อรถมอเตอร์ไซด์ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ