พระธาตุสวี

พระบรมธาตุงามสง่าที่เป็นดังศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอสวีและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตาม พระบรมธาตุสวีผ่านการซ่อมแซมบูรณะหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยกรมศิลปากรได้ทำการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมเอาไว้
ตำนานแห่งพระธาตุ
- มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้เสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี แล้วพบกับเหตุการณ์ประหลาด กล่าวคือ มีกาเผือกและกาอื่นๆ จับกลุ่มส่งเสียงร้องเหนือกองอิฐปรักหักพัง จึงรับสั่งให้รื้อกองอิฐที่ทับถมกันออก ก็ได้พบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไป ได้เจอผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระองค์จึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ ซึ่งพระบรมธาตุองค์นี้ผ่านการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา

จุดเด่น : ภายในพระบรมธาตุยังมีศาลเจ้าที่มีรูปคนนั่งขนาดเท่าคนจริง ซึ่งชาวสวีพากันเรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง ให้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 16.30น.

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 7 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 077 501831

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ตามทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร-หลังสวน) ประมาณ 47 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ